สอบสัมภาษณ์ ผอ.สถานศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ นางนุชนาถ ชัยพันธุ์ รอง.ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ภาค ค (สัมภาษณ์) ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2567 ณ สนามสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ใส่ความเห็น