ขอเชิญเข้าร่วม อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร ข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้มีการสอบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย รุ่นที่ 3 – รุ่นที่ 5

อบรมหลักสูตร ข้อบกพร่องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุให้มีการสอบสวนของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย รุ่นที่ 3 – รุ่นที่ 5