เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรั รับฟังนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรั รับฟังนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.0๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ห้องประชุมนครสรวง (ส่วนบึงราชนก) อบจ.พิษณุโลก

คลิกที่นี่…..
https://drive.google.com/drive/folders/1qXwf3_8qS4zILDH1-JHqGeQn2tjg0LFu