ผลการพิจารณาให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 (มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567)