โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจัดโครงการ “มอบน้ำใจ อุ่นภัยหนาว”โดยสมาคมฮงสุน สาขาพิษณุโลก

วันที่ 27 พฤศจิกายน

Read more

โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read more

ผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564

นายภัทรพงษ์ สุขเกิด

Read more

ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ปลอดการพนันช่วงฟุตบอลโลก โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันคอตีบ และบาดทะยักนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี

วันที่ 22 พฤศจิกายน

Read more

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก & วัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ได้รับการนิเทศสังเกตการจัดการเรียนรู้ Active Learningโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more