โรงเรียนบ้านเขาน้อย — ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี – ๓ มิถุนายน — โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่  2  มิถุนายน

Read more

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน และการสอบวัดผลประเมินผลของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565––โรงเรียนบ้านเขาน้อย

วันที่ 15 มีนาคม 256

Read more