การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านบึงพร้าว

วันอังคารที่ 14 มิถุ

Read more

โรงเรียนบ้านบึงพร้าวนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชนและจะทำการปลูกป่าเสริมให้กับป่าชุมชนบ้านเนินคลี

วันที่ 13 มิถุนายน 2

Read more

โรงเรียนบ้านบึงพร้าวเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านกีฬารุ่นที่ 2

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more