การประชุม “ชี้แจงทำความเข้าใจในการนำแนวทางไปปฏิบัติในสถานศึกษาให้กับครูผู้สอนใน 4 กลุ่มสาระหลักเพื่อแก้ปัญหาภาวะการณ์เรียนรู้ถดถอย ( Learning loss )

การประชุม “ชี้แจงทำค

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้ Application PLK2 : ช่วยน้องกลับมาเรียน สพป.พล.เขต 2 และระบบความปลอดภัย MOE Safety Center

วันที่ 12 พฤษภาคม 25

Read more