Downloads เกียรติบัตรอบรมโครงระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System

  ใบประกาศ-เกียรติบั

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา:SMSS และการให้บริการภาครัฐยุคดีจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ ร

Read more

ประชาสัมพันธ์แจ้ง โรงเรียนที่สนใจ บริษัท โปรเลเวล จำกัด ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จัดทำโครงการสร้างเว็บไซต์ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนงบประมาณ

ประชาสัมพันธ์แจ้ง โร

Read more

ตอบแบบสอบถาม ข้อมมูลวิจัย แบบวัดความเชื่อเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)

ประชาสัมพันธ์แจ้ง คร

Read more