ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายการเปลี่ยนตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และนักวิชาการศึกษา

เรื่อง รับสมัครคัดเล

Read more

ประกาศเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ประกาศเรื่อง การคัดเ

Read more

ประกาศ เรื่องบัญชีตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน และนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้ายการเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more