การประชุม “ชี้แจงทำความเข้าใจในการนำแนวทางไปปฏิบัติในสถานศึกษาให้กับครูผู้สอนใน 4 กลุ่มสาระหลักเพื่อแก้ปัญหาภาวะการณ์เรียนรู้ถดถอย ( Learning loss )

การประชุม “ชี้แจงทำค

Read more

สธ.-ศธ. ร่วมกันจัดเตรียมแนวทางเปิดเรียน เน้นความร่วมมือโรงเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตาม 6 แนวทาง

สธ.-ศธ. ร่วมกันจัดเต

Read more