มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดให้ดูคะแนนสอบ ผู้เข้ารับการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจ

Read more

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

Read more

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read more

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสู่เป้าหมาย “Net zero emissions

ประชาสัมพันธ์ แจ้งสถ

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

Read more

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่ว

การประชุมสัมมนาผู้อำ

Read more