การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา:SMSS และการให้บริการภาครัฐยุคดีจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ ร

Read more

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT)- (NT)และ (O-NET) ปีการศึกษา 2565

1. รายงานผลการประเมิ

Read more

แสดงความยินดี รางวัลคุรุสดุดี จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2566 ประเภท ครู

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ข

Read more

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

ผลการพิจารณาย้ายข้าร

Read more