ผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564

นายภัทรพงษ์ สุขเกิด

Read more

โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 ระดับเหรียญเงิน

ตามที่สำนักงานเลขาธิ

Read more

โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก

ตามที่สำนักงานเขตพื้

Read more