การจัดสรรบัญชีจัดสรรค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต2565

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ขอให้โรงเรียนทุกแห่ง ที่ได้รับจัดสรรบัญชีจัดสรรค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการดำเนินการเช่าให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นในการใช้งานเป็นสำคัญ

หนังสือที่ส่งไปคลิดที่นี่….. 

บัญชีจัดสรรค่าเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น