ประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

           วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2565 นำโดย นางสาวษณอนงค์ ชูรา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือพร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาและสนองนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ใส่ความเห็น