เว็บไซต์โรงเรียน ในสังกัด

ที่
รหัส
เว็บไซต์ EMIS โรงเรียน
เว็บไซต์โรงเรียนจด Domain Name
SMIS
1 65020002 ราษฎร์เจริญ https://sites.google.com/pracharath.ac.th/rardcharoenschool/home
2 65020003 ราษฎร์ดำริ
3 65020005 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ http://www.tatal12.ac.th/
4 65020006 บ้านวังสาร
5 65020007 บ้านทุ่งน้อย
6 65020008 บ้านบุใหญ่
7 65020009 ประชาสามัคคี
8 65020010 วัดราษฎร์สโมสร
9 65020011 วัดกรุงศรีเจริญ
10 65020012 วัดบึงลำ
11 65020013 วัดแหลมพระธาตุ
12 65020014 ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) https://sites.google.com/view/chumchon3banneonkum-school/
13 65020015 บ้านท่ายาง
14 65020017 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
15 65020018 บ้านหนองกลด
16 65020019 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
17 65020020 วัดบางกระทุ่ม
18 65020021 ศึกษาลัย
19 65020024 วัดสิริสุทธาวาส
20 65020026 วัดโคกสลุด
21 65020027 ประชาสรรค์วิทยา
22 65020029 บ้านยางโทน
23 65020030 วัดท่านา
24 65020031 วัดท่ามะขาม https://sites.google.com/pracharath.ac.th/thamakham-tk/home
25 65020033 บ้านหนองสระพัง
26 65020034 วัดตายม
27 65020035 รัฐราษฎร์บำรุง https://sites.google.com/pracharath.ac.th/ratradbumrung/
28 65020036 วัดสนามคลีตะวันตก
29 65020037 วัดสนามคลีตะวันออก
30 65020038 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
31 65020039 บ้านโป่งปะ
32 65020040 บ้านเขาน้อย
33 65020041 บ้านปากยาง
34 65020042 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
35 65020043 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
36 65020044 ห้วยพลู
37 65020045 บ้านแก่งกุลาสามัคคี
38 65020046 ราษฎร์อุปถัมภ์
39 65020048 บ้านบึงพร้าว
40 65020049 บ้านดินทอง
41 65020050 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
42 65020051 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง https://sites.google.com/pracharath.ac.th/chumchon2bankokmaidaeng-school/
43 65020052 บ้านเนินสะอาด
44 65020053 วัดท่าหมื่นราม
45 65020057 บ้านหินประกาย
46 65020058 บ้านใหม่ชัยเจริญ
47 65020059 บ้านซำหวาย https://sumwaischool.thai.ac/home/
48 65020060 บ้านนาพราน
49 65020061 บ้านใหม่พนมทอง
50 65020062 บ้านป่าขนุน
51 65020063 บ้านน้ำริน
52 65020064 บ้านหนองปรือ
53 65020065 บ้านกลาง
54 65020066 บ้านน้ำยาง
55 65020067 ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
56 65020069 บ้านหนองงา
57 65020070 สามัคคีธรรม
58 65020071 วัดสุพรรณพนมทอง
59 65020072 วัดพันชาลี
60 65020073 บ้านเนินไม้แดง
61 65020074 บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
62 65020075 บ้านวังไม้ตอก
63 65020077 บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี(คุรุราษฎร์บำรุง)
64 65020079 บ้านแม่ระกา
65 65020080 บ้านเข็ก https://sites.google.com/view/bk-school-2565/
66 65020081 บ้านดงพลวง
67 65020082 วัดดงข่อย
68 65020083 บึงราชนก
69 65020084 คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
70 65020085 บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) https://sites.google.com/pracharath.ac.th/kaosamorklang/
71 65020086 วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
72 65020087 บ้านวังพรม
73 65020088 พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 http://ppr12.ac.th/         https://sites.google.com/obec.moe.go.th/ita-ppr12/Home
74 65020089 บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
75 65020090 บ้านแก่งจูงนาง
76 65020091 ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
77 65020092 บ้านวังนกแอ่น https://wongnokan.developsys.net/
78 65020093 บ้านวังดินสอ
79 65020094 บ้านป่ามะกรูด
80 65020095 บ้านน้ำพรม
81 65020096 บ้านท่าข้าม
82 65020097 บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
83 65020098 บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์)
84 65020099 บ้านตอเรือ
85 65020100 บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
86 65020102 วัดวังพิกุล
87 65020103 บ้านคลองเป็ด
88 65020104 บ้านคลองเมือง
89 65020106 บ้านสะเดา
90 65020107 บ้านหนองพระ
91 65020108 บ้านเจริญผล
92 65020110 บ้านซำรัง
93 65020111 บ้านชมภู
94 65020112 บ้านน้ำปาด
95 65020113 วัดปลวกง่าม
96 65020114 รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์
97 65020115 ชุมชนบ้านไทรย้อย https://sites.google.com/pracharath.ac.th/chumchonbansaiyoi
98 65020116 บ้านหนองขมิ้น
99 65020117 บ้านเขาดิน
100 65020118 บ้านพุกระโดน
101 65020119 บ้านโคกวังสาร
102 65020120 บ้านผารังหมี
103 65020121 บ้านเนินมะปราง http://www.bannoenmaprang.ac.th/
104 65020122 บ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ
105 65020123 บ้านใหม่ทองประเสริฐ
106 65020124 บ้านหนองขอนประชาสรรค์
107 65020125 บ้านหนองไม้ยางดำ
108 65020126 บ้านพัฒนาดงน้อย
109 65020127 บ้านผาท่าพล
110 65020128 บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
111 65020129 บ้านลำภาศ
112 65020130 หัวเขาราษฎร์บำรุง
113 65020131 บ้านใหม่สามัคคี
114 65020132 บ้านห้วยบ่อทอง
115 65020133 วัดบ้านมุง https://wbm-school.com/p1.html
116 65020134 บ้านวังโพรง https://sites.google.com/banwangprong.ac.th/oit/home
117 65020135 บ้านวังขวัญ https://bwkschool.thai.ac/home/
118 65020136 บ้านเขาเขียว
119 65020137 บ้านทุ่งยาว
120 65020138 บ้านหนองดู่
121 65020139 บ้านวังดินเหนียว
122 65020140 บ้านวังยาง(ราษฎร์สามัคคี) https://wypl2.thai.ac/home/
123 65020141 บ้านไทรดงยั้ง