ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

ผลการพิจารณาย้ายข้าร

Read more

โครงการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บบินาร์ Level Up Your English สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

โครงการพัฒนาสมรรถนะก

Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ครูพันธ์ุใหม่ หัวใจโพธิสัตว์”

ด้วยมูลนิธิพุทธเมตตา

Read more

ประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

วันที่ 17 มีนาคม 256

Read more

ประกาศนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

ประกาศนักศึกษาทุนเพื

Read more

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกข้าร

Read more

รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2

รับสมัครคัดเลือกเพื่

Read more