ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื

Read more

ประชาสัมพันธ์สมัครอบรมหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามระดับความคาดหวังค.ศ.4 ค.ศ.5 (คิดค้นปรับเปลี่ยนและสร้างการเปลี่ยนแปลง)โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานและวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน (PA and Research R&D – Based Approach)

ประชาสัมพันธ์ อบรมหล

Read more

ประชาสัมพันธ์การอบรมในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้กระบวนการวิจัยและการพัฒนาวัตกรรมทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์การอบรม

Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู:ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 6

ขอความอนุเคราะห์ประช

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

Read more

ผลการพิจารณาให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 (มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567)

Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้ายการเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) หรือรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

Read more

การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 – 2567

การรับสมัครบุคคลและอ

Read more