ช่องทางติดต่อราชการ OnLine

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

เป็นช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2  หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต โตยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(1) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) plk2@phitsanulok2.go.th
(2) เว็ปไซต์ www.phitsanulok2.go.th
(3) Facebook/ สพป.พิษณุโลก เขต2  https://www.facebook.com/phitsanulok22 
(4)  เพจ Facebook https://www.facebook.com/newsphitsanulok2
ข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อทางช่องทางตามข้อ ๑ ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับ คำยืนยันจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๓ ว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้วให้ สอบถามในวันและเวลาราชการที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้
(4) เมนู้ลิ้งค์การติดต่อราชการ ที่เว็บไซต์ www.phitsanulok2.go.th