กิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เดือนที่ 7 “ท่องไปในอารยธรรมโลก”

การเข้าร่วมกิจกรรม 12 เดือน Webinar เปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เดือนที่ 7 “ท่องไปในอารยธรรมโลก”

แคปซูล 1 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยหัวใจ
ในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์กับการพัฒนาในภูมิภาคของโลก”
URL : https://fb.watch/f98IADG86s/

แคปซูล 2 แฟนพันธ์แท้ประวัติศาสตร์
ในหัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรม อารยธรรมสู่ความงดงามของเอเชีย”
URL : https://fb.watch/f98I3uaPCE/

แคปซูล 3 นวัตกรรมแห่งปัญญา
ในหัวข้อ ”สื่อสารอารยธรรมโลกด้วยภูมิปัญญาและจิตสำนึกของมนุษยชาติ”
URL : https://fb.watch/f98yfH4EXU/

แคปซูล 4 สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อสร้างง่าย
ในหัวข้อ “สร้างสรรค์”ชุมชนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยจักรวาลนฤมิต Spatial Metaverse”
URL : https://fb.watch/f98JmZMbSL/

แคปซูล 5 เวทีแห่งการแบ่งปัน
ในหัวข้อ “สอนประวัติศาสตร์ให้ปังจากเพื่อนแดนไกล”
URL : https://fb.watch/f98JZThgXP/