O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ปีงบประมาณ 2565  สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่..