ประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบหมายให้ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์การขับเคลื่อนตัวชี้วัด ผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่ ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2