[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 2  ครั้ง


 วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดบ้านมุง
หัวข้อข่าว : โครงการติดตามและประเมินผล “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร”

          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก ดำเนินการติดตามและประเมินผล “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร” โดยมีการอบรมให้ความรู้และกิจกรรมนันทนาการแก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดบ้านมุง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบ้านมุงได้จัดโครงการ“Sport Child” คาราวานสร้างเสริม สุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยกีฬาและกิจกรรม โดยมีการอบรมให้ความรู้จากวิทยากร ทั้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมุงให้ความรู้ด้านสุขพลานามัย เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และยังมีกิจกรรมให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำร่วมกัน ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆอีกด้วย ต่อมาในช่วงบ่ายของวันที่ 13 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนวัดบ้านมุงได้จัดโครงการ“สุขภาพดี ชีวีมีสุข” กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฐานการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านมุง

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com