[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 6 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2560 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในทุกระดับชั้น และให้นักเรียนเหล่านั้นได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นตัวป้อนที่มีศักยภาพสูงเยี่ยมสำหรับการศึกษาในระดับสูงต่อไป เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ที่มีความสามารถระดับชั้นนำของประเทศ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติจ่อไป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนป่าไม้อุทิศ6
หัวข้อข่าว : อบจ.พิษณุโลก จัดอบรมรู้เท่าทันสาธารณภัย

     วันพฤหัสบดีที่31 สิงหาคม 2560 อบจ.พิษณุโลกให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเรื่อง รู้เท่าทันสาธารณภัยให้นักเรียนและครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ6 ค่ายลูกเสือแก่งซองชั้นป.3 ถึงม.3จำนวน 80 คน ครูจำนวน 15 คน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : English Camp

     ดร.วินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรประกอบด้วย คณะครูชาวไทย ครูชาวต่างประเทศ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหินประกาย อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านเนินมะปรางมะปรางจัดกิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ประจำปี 2560 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

     โรงเรียนบ้านเนินมะปรางมะปรางจัดกิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ประจำปี 2560 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

     18 สิงหาคม 2560 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน PLC

     วันที 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านหินประกาย ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญที่มาศึกษาดูงานกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหินประกาย
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทยแห่งชาติ

     27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านหินประกาย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดย นายณัฐพงศ์ วงษ์กัณหา รอง ผอ.สพป.พล.เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าขนุน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านป่าขนุน

     ผ.อ.สาริน สงศิลาวัต พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าขนุน จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่าขนุน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านป่าขนุน ร่วมกิจกรรมปลูกเทิดพระเกียรติ

     โรงเรียนบ้านป่าขนุนเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านซำหวาย นำโดย ผ.อ.สาริน สงศิลาวัต และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าขนุน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลไทรย้อย

     นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกระโดนพร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5-6 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโครงการเรียนรู้วิถีการทำนาดั้งเดิมเพื่อจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียง ด้วยใจที่เพียงพอ ม.9 บ้านวังแก่ง ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง
หัวข้อข่าว : รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ

     ด้วย โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอนประจำโรงเรียน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุกระโดน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษาโรงเรียนบ้านพุกระโดน

     นายอุกฤษฏ์ ยศปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพุกระโดน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพุกระโดน และ วัดใหม่ละไมทอง ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 2560

     โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 2560 โดยมีนายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์เรื่องกาพย์กลอนในจิตของเยาวชน มีกิจกรรมประกวดเรียงความ วาดภาพระบาย คัดลายมือ และการแสดงละครโดยนักเรียน และได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดในวันเดียวกันด้วย เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงโทษ และผลเสียของยาเสพติด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2560

     โรงเรียนบ้านซำรัง ได้จัดพิธีเดินสวนสนาม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น โดยมีว่าที่ร้อยตรีเกตุ ต่วนเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำปาด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านซำรังและโรงเรียนบ้านน้ำปาดเข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านใหม่พนมทองเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ...และรณรงค์โรคไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย

     วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นำโดยนางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูนักเรียนเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ...และรณรงค์โรคไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย กันอย่างพร้อมเพรียง ในชุมชนหมู่ 11 บ้านใหม่พนมทอง......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/78 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com