[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 10 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ร.ร.บ้านใหม่พนมทอง
หัวข้อข่าว : พระอธิการเทพฤททธิ์ มหาวิริโย เจ้าอาวาสวัดแสงดาว และคุณนกน้อย มีไชยโย มอบชุดวอร์มให้ันักเรียนและคณะครู

     วันที่ 22 มกราคม 2558 พระอธิการเทพฤททธิ์ มหาวิริโย เจ้าอาวาสวัดแสงดาวและคุณนกน้อย มีไชยโย มอบชุดวอร์มให้ันักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง จำนวน 80 ชุด โดยมี นางธันวารี บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง ให้การต้อนรับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ประเมิน ร.ร.พระราชทาน (ขนาดเล็ก)

     นายธเนศ เวทมาหะ รองผอ.สพป.ตาก.2 ประธานการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี2557 ระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่มที่7 ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก โดยมีนายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.และคณะนำเสนอผลงานฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ติดตามผลการจัดการศึกษาของ สพป.พล.2

     ดร.อังคณา สุขเสวี และน.ส.กัญญาภัค ชัยธิ คณะกรรมการติดตามผลการจัดการศึกษา ในด้าน3ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการเป็นเลิศ ด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และด้านการจัดการศึกษาโดยมีนายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2.นำทีมรายงานผลการดำเนินงานฯ ของ สพป.พล.2 ณ หอประชุม สพป.พล 2.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : วันครู 2558

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พล.2 ประธานพิธีการจัดงานวันครู 2558 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร มอบเกียรติบัตรครูดีเด่น กีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมสัมพันธ์ ณ ร.ร.พิณฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
หัวข้อข่าว : โครงการเติมยิ้ม อิ่มท้อง ค่ายจิตอาสาโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ณ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง

     วันที่ 19 มกราคม 2558 รศ.ประทีป นักปี่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.จิรวรรณ สุรเสียงพร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ออกค่ายจิตอาสา โครงการเติมยิ้ม อิ่มท้อง ณ โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองนำอาหารเครื่องดื่ม ของเล่น รถจักรยานจำนวน 6 คัน และมอบเงินสดไว้ให้อีก 16,680 บาท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนบ้านเนินมะปรางเข้าร่วมงานวันครูและรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556คณะครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เข้าร่วมงานวันครู และรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2558

     เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558 นางเทียมใจ สิทธิศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รับรางวัลและโล่ ครูดีในดวงใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 18 ม.ค 58 กลุ่่มแด่น้องผู้ยากไร้ ปี 6 บริจาคเงินและสิ่งของให้ ร.ร บ้านป่ามะกรูด

     18 ม.ค 58 กลุ่่มแด่น้องผู้ยากไร้ ปี 6 เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมจากระยอง นำโดยคุณ จรยุทธ มาศบำรุง และ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ได้จัดกิจกรรมดี ๆ เพื่อให้โอกาสและแบ่งปันให้น้อง ๆ ในโรงเรียนยากไร้กันดารตามภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 6 ที่เลือกมาทำกิจกรรมที่ ร.ร บ้านป่ามะกรูด จบไปด้วยความประทับใจ มอบเงินสด จำนวน 8,000 บาท และสิ่งของมูลค่าหลักหมื่น ไม่ว่าจะเป็น อาหารแห้ง อุปกรณ์การเรียน ของเล่น สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเสื้อผ้านำมาบริจาคให้ผู้ปกครองและชุมชน...ขออานิสงส์จากการให้และการเสียสละ ข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 14 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว
หัวข้อข่าว : ด.ช.ภาสกร เกษามูล นักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินเหนียวรับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

     ด.ช.ภาสกร เกษามูล นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว รับการประเมินเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 โดย ผอ.พรทวี จองลีพันธ์ คณะครู นักเรียน ชุมชนบ้านวังดินเหนียว และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ด้วยความอบอุ่นและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : นายธนัตถ์พล พรหมรักษา นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2558

     นายธนัตถ์พล พรหมรักษา นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปราง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีก 2558 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ.ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

     วันที่่ 12 มกราคม 2558 ร.ร.ชุนชน 15 บ้านเนินสว่าง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม โดยมีพลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้ชัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่่ 4 ประธานพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงรักชาติร่วมสมัย จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียน ได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี และแสดงถึงความรักชาติส่งเสริมให้สถานศึกษานักเรียนได้แสดงออก ณ ห้องประชุมศรีวชิรโชติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดบ้านมุง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

     วันที่่ 12 มกราคม 2558 ร.ร.วัดบ้านมุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม โดยมีพลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้ชัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองพลทหารราบที่่ 4 ประธานพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติและเพลงรักชาติร่วมสมัย จ.พิษณุโลก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน โรงเรียน ได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี และแสดงถึงความรักชาติส่งเสริมให้สถานศึกษานักเรียนได้แสดงออก ณ ห้องประชุมศรีวชิรโชติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านซำรัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558

     โรงเรียนบ้านซำรัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 โดยมีนายอารุณ เกตุพุฒ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และได้อวยพรให้นักเรียนเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ดั่งคำขวัญที่ว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต" และมีผู้ใจดี โรงหล่อพระพานธูป อู่ตุ๋ยการช่าง อู่ช่างเสริม ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่เกษรทอง นิรันดร์แอร์ สำราญยนต์ ได้มาเลี้ยงอาหาร ไอศกรีม มอบของขวัญให้แก่เด็ก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดวังพิกุล
หัวข้อข่าว : วันเด็ก 2558 โรงเรียนวัดวังพิกุล

     วันที่ 9 มกราคม 2558 นายแสงชัย จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพิกุล พร้อมคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดวังพิกุล ในการนี้ ได้ให้ประธานนักเรียนโรงเรียนวัดวังพิกุล ได้อ่านสารวันเด็ก ปี 2558 จากนายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยให้คำขวัญวันเด็กว่า "ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต " และมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงของนักเรียนในทุกระดับชั้น เกม และจับของราวัล มากมาย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดวังพิกุล
หัวข้อข่าว : วันเด็ก 2558

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติ 2558 นักเรียนโรงเรียนวัดวังพิกุล ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จัหวัดพิษณุโลก ได้มีการแสดงชื่อชุด" อาเซียนร่วมใจ " ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่างๆและของรางวัลอื่นๆมากมาย รวมทั้งเด็กที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 29/75 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com