[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ร.ร บ้านป่ามะกรูดกับกิจกรรมส่งมอบบ้านให้นักเรียนหลังที่ 3

     วันที่ 17 ก.ย 57 ร.ร บ้านป่ามะกรูดได้จัดกิจกรรมมอบบ้านให้นักเรียน โดยมีท่านวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และมี ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด. ่เป็นแม่งานหลัก ท่านพลตรีทรงพล ทองจีน ผบ.กองพลพัฒนาที่3 ( และกำลังจะไปดำรงตำแหน่งรองแม่ทัพภาคที่ 3 )เป็นตัวแทนหน่วยงานที่รับผิดชอบการสร้างบ้าน ท่านสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ มาทำพิธีเจิมบ้านเพื่อเป็นศิริมงคล หลายหน่วยงานบูรณาการสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวของ เด็กหญิงยุษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

     โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมพาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาบุคลากรภาษาอาเซียน

     นางธัญพร ภุมรินทร์ ศึกษานิเทศก์ฯ สพป.พล.2 ประธานการประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรภาษาอาเซียน ปรึกษาหารือสรุปผลการดำเนินงานฯ ที่ผ่านมา และการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ประชุมที่ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้น ป.2 รุ่นที่ 2หลักสูตรบูรณาการคอมพิวเตอร์ฯ

     นายประสิทธิ์ พึ่งกุศล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.พล.2 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนชั้น ป.2 หลักสูตรบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นักเรียนพระราชทาน

     ด.ญ.ทิพานัน พินิจ นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.ชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม เข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ) โดยมีนายเฉลียว อ่อนนุ้ย รอง ผอ.สพป.พล.2 และคณะกรรมการฯ เป็นผู้ประเมินฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ชาวบ้านป่ามะกรูดผนึกกำลังร่วมใจพัฒนาโรงเรียน

      จากปัญหาไม่มีภารโรง และบุคลากรน้อย ทำให้โรงเรียนต้องแก้ปัญหาด้วยการให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นจัดเวรมาช่วยทำอาหารให้นักเรียนทุกวันและในการดูแลอาคารสถานที่ นาน ๆ ทีชาวบ้านรวมตัวมาช่วยตัดหญ้า พัฒนาโรงเรียนเหมือนกับในวันที่ ที่ชาวบ้านกว่า 30 คน ร่วมพัฒนาโรงเรียนทำให้เกิดความร่วมมือซึ่งกันและกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดระดมเงินช่วยเด็กพิการซ้ำซ้อนในหมู่บ้าน

     วันที่ 14 ก.ย 57 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด นำโดย ผอ.หชลนินจ์ สมจิต ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ได้นำทีมนักข่าวนำเสนอข่าวเรื่องราวของน้องใบตอง ทางทีวีช่องต่าง ๆ สือหนังสือพิมพ์ สื่ออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องใบตองเด็กพิการในหมู่บ้าน และ ได้นำเงินที่ระดมจากทั่วประเทศมอบให้แก่ยายของน้องใบตอง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 32,252 บาทในวันนี้ โดยมีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านเป็นสักขีพยานในการมอบเงินดังกล่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ชั้น ป.2

     สพป.พล.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ชั้น ป.2 (รุ่นที่ 1) หลักสูตรบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม สพป.พล.2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : ร.ร บ้านป่ามะกรูดชนะโหวตทั่่วประเทศได้สี JBP

     โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโหวตจาก 4 โรงเรียนทั่วประเทศให้ได้รับสี จาก บริษัท JBP มาทาทั้งโรงเรียน หลังเสร็จสิ้นระยะเวลาการโหวตจาก 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางอินตาแกรม ทวิตเตอร์ ทางกูเกิลพลัส และทาง เวบเพจในเฟสบุค ผลปรากฎว่า โรงเรียนบ้านป่ามะกรูดมีคะแนนโหวตสูงสุด ทางบริษัทได้ประกาศผลกิจกรรม ‘JBP สีนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 4’ โรงเรียนที่จะไปมอบสีให้ เป็นโรงเรียนต่อไปได้แก่ โรงเรียน โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด จ.พิษณุโลก ซึ่งโรงเรียนไหนสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคัดเลือกให......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

     วันที่ 11 กันยายน 2557 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.2 ได้ดำเนินการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโยยีได้ อบรมครูปฐมวัยที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     วันที่่ 8 กันยายน 2557 นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัว ด.ญ.ชนิกานต์ จันทร์หมี นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ และ ด.ญ.วลัยพร พันสะอาด นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านซำหวาย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นักเรียนยากจน

     วันที่่ 5 กันยายน 2557 นายกฤษดา เอกา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน ด.ญ.ชไมพร ผ่านชาวนา นักเรียนชั้น ป.6 บ้านเป็นกระท่อมอยู่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปา โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคไว้รับประทานและไว้ใช้สอยต่อไป โดยมีนายธีรพันธ์ พูลทวี ผอ.ร.ร.เขาสมอแคลงฯ และคณะครูนำไปร่วมมอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านนักเรียน

     นายกฤษดา เอกา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน ด.ช.อนันต์ ดงทอง นักเรียน ชั้น ป. 1 ร.ร.ราษฎร์อุปถัมถ์ (มีพี่น้องรวม 4 คน) ครอบครัวมีฐานะยากจน บ้านไม่มีฝากัน ที่อยู่อาศัยไม่คุ้มฝนและไม่ปลอดภัย บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียน 20 กิโลเมตร ทางทุรกันดารมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครู

     วันที่่ 7 กันยายน 2557 นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานกรรมการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครู และคณะกรรมการพร้อมให้บริการข้าราชการครูที่มาเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นายเสน่ห์ มากทรัพย์ ครู ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร 2.นายเอกภพ แก้วใส ครู ร.ร.บ้านแก่งสฤษดิ์ฯ 3.นายวรวัชร บุญรอด ครู ร.ร.ราษฎร์อุปถัมภ์ และ 4.ว่าที่ พ.ต.ธีรพันธุ์ แสนบุญเลิง ครู ร.ร.บ้านวังยาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 6 ก.ย 57 ธารน้ำใจของคณะวิศวะโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่น 36 (CT36)

     6 ก.ย 57 ธารน้ำใจของคณะวิศวะโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่น 36 (CT36) น้ำสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน มาแจกนักเรียน ร.ร บ้านป่ามะกรูด......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 38/76 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com