[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 2  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ

     วันที่ 11 กันยายน 2557 นางนฤมล จันทร์ฉาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พล.2 ได้ดำเนินการตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโยยีได้ อบรมครูปฐมวัยที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     วันที่่ 8 กันยายน 2557 นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัว ด.ญ.ชนิกานต์ จันทร์หมี นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ และ ด.ญ.วลัยพร พันสะอาด นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านซำหวาย ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นักเรียนยากจน

     วันที่่ 5 กันยายน 2557 นายกฤษดา เอกา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน ด.ญ.ชไมพร ผ่านชาวนา นักเรียนชั้น ป.6 บ้านเป็นกระท่อมอยู่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปา โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคไว้รับประทานและไว้ใช้สอยต่อไป โดยมีนายธีรพันธ์ พูลทวี ผอ.ร.ร.เขาสมอแคลงฯ และคณะครูนำไปร่วมมอบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เยี่ยมบ้านนักเรียน

     นายกฤษดา เอกา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจน ด.ช.อนันต์ ดงทอง นักเรียน ชั้น ป. 1 ร.ร.ราษฎร์อุปถัมถ์ (มีพี่น้องรวม 4 คน) ครอบครัวมีฐานะยากจน บ้านไม่มีฝากัน ที่อยู่อาศัยไม่คุ้มฝนและไม่ปลอดภัย บ้านอยู่ห่างจากโรงเรียน 20 กิโลเมตร ทางทุรกันดารมาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครู

     วันที่่ 7 กันยายน 2557 นายวินัย น้อยเอี่ยม รอง ผอ.สพป.พล.2 ประธานกรรมการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครู และคณะกรรมการพร้อมให้บริการข้าราชการครูที่มาเลือกตั้งกันเป็นจำนวนมาก โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นายเสน่ห์ มากทรัพย์ ครู ร.ร.วัดราษฎร์สโมสร 2.นายเอกภพ แก้วใส ครู ร.ร.บ้านแก่งสฤษดิ์ฯ 3.นายวรวัชร บุญรอด ครู ร.ร.ราษฎร์อุปถัมภ์ และ 4.ว่าที่ พ.ต.ธีรพันธุ์ แสนบุญเลิง ครู ร.ร.บ้านวังยาง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 6 ก.ย 57 ธารน้ำใจของคณะวิศวะโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่น 36 (CT36)

     6 ก.ย 57 ธารน้ำใจของคณะวิศวะโยธา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รุ่น 36 (CT36) น้ำสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน มาแจกนักเรียน ร.ร บ้านป่ามะกรูด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : นักเรียนพระราชทาน

     คณะกรรมการประเมิน ด.ช.ภาสกร เกษามูล นักเรียน ชั้นป.6 ร.ร.บ้านวังดินเหนียว (ระดับเขตฯ) เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานฯ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพกับโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านเนินมะปรางและวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดโครงการให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเนินมะปรางและนักเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐเข้าร่วมฝึกอาชีพทำรองเท้าและทำกระเป๋าหนัง ณ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : ร.ร.บ้านทุ่งน้อย รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ

     คณะกรรมการจาก สพป.พล.2 ออกประเมินสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2557 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ) ที่ ร.ร.บ้านทุ่งน้อย โดยมีนายบรรเทิง ทานะขันธ์ ผอ.ร.ร.สรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างดีเยี่ยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 : ผู้ส่งข่าว :ผู้ดูแลระบบ
หัวข้อข่าว : เกษียณอายุราชการ ปี 57

     นายวิวัฒน์ อ้นน่วม ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำคณะบุคลากรทางการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมแสดงมุทิตาจิต บุคลากรเกษียณอายุราชการ ปี 2557 จำนวน 4 ท่าน นายสมยศ วิมลจันทร์ รอง ผอ.สพป.พล.2 /นายชวลิต เนตรแก้ว รอง ผอ.สพป.พล.2 /นายจเรศักดิ์ อุ่นไพร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายกฤษดา เอกา ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
หัวข้อข่าว : อบรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนบ้านเนินมะปราง

     โรงเรียนบ้านเนินมะปราง นำโดยนายกมล สุมาลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปรางและคณะครูร่วมจัดอบรมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัยร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ของศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนบ้านเนินมะปราง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : JBP คัดเลือกป่่ามะกรูดเพื่อโหวตกิจกรรมทาสี

     บริษัทสี JBP คัดเลือกให้ โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด เป็น หนึ่งใน สี่ที่ร่วมโหวดตเพื่อได้รับกิจกรรมอาสาทาสีให้โรงเรียนมาทั้งคนทั้งของ ของบริษัทสีก JBP โดยเข้าไปที่หน้าเพจ JBP Paint thailand ช่วยเชียร์ ร.ร บ้านป่าะมกรูดตัวแทน จังหวัดพิษณุโลก และตัวแทน สพป.พล. 2 ด้วยค่ะ ช่วยกดไลท์ ให้ ร.ร บ้านป่ามะกรูด ตัวแทนจังหวัดพิษณุโลกเราได้ตั้งแต่บัดนี้ค่ะ ประกาศกิจกรรม ‘JBP สีนี้เพื่อน้อง’ ครั้งที่ 4 รายชื่อโรงเรียนที่เสนอโดยแฟนเพจทั้ง 4 โรงเรียน 1. โรงเรียนบ้านกกเชียง จ.สุพรรณบุรี 2. โรงเรียนบ้านป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด
หัวข้อข่าว : 30 ส.ค57 ศิษย์เก่าวังทองพิทยาคมบริจาคของให้ป่ามะกรูด

     30 ส.ค57 ศิษย์เก่าวังทองพิทยาคมนำอาหารมาเลี้ยงและนำอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬามอบให้โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :สพป.พล.เขต๒
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา”

      วันเสาร์ที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เครือข่ายคุณภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา” ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒ โดยมี นายบรรเทิง ทานะขันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพฯ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง นางสาวดวงดาว แซ่โง้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.พิษณุโลก เขต ๒ และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายคุณภาพฯ เป็นวิทยากร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านวังขวัญ
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านวังขวัญร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเนินมะปรางนำเต้นออกกำลังกายแก่ อสม.

     โรงเรียนบ้านวังขวัญ นำโดยนายไตรภพ สุเมรุไหว และ คณครู นำนักเรียนไปแสดงนำเต้นรำวงย้อนยุคเพื่ิอสุขภาพสร้างกระแสการออกกำลัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร แก่ อาสาสมัครสาธารณะสุข ( อสม.) ณ หอประชุมประสานแผนอำเภอเนินมะปราง โดยได้การตอบรับการนำการออกกำลังกายเป็นอย่างดี......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 38/75 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สพป.พิษณุโลก เขต 2
ถนน วังทอง-สากเหล็ก ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-394116 educ-pl2@hotmail.com